Diswyddiad

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymdrechu i gyflawni rhagoriaeth gyda gweithlu cymwys sy'n darparu gwasanaeth o safon uchel. Mae ein polisi disgyblu wedi'i ddylunio i gynorthwyo ac annog yr holl weithwyr i gyflawni a chynnal safonau ymddygiad, presenoldeb a pherfformiad swydd er mwyn darparu'r gwasanaeth o'r safon uchaf.

Mae'r polisi a'r gweithdrefnau yn ymwneud ag ymddygiad, materion yn ymwneud â pherfformiad gwael, esgeulustod a chamymddwyn difrifol.

Gweithdrefn Ddisgyblu

Pan fo diswyddiad yn digwydd o ganlyniad i gamymddwyn difrifol, fel arfer bydd yn cael ei gyflawni heb rybudd na thaliad yn lle'r rhybudd.

Polisi a gweithdrefn ddisgyblu (PDF, 2.57MB)