Diwedd cyflogaeth

Gadael Cyngor Sir Ddinbych, bywyd gwaith diweddarach ac ymddeoliad a cefnogaeth.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Gweithdrefnau gadael a diwedd contract

Cyfnodau rhybudd, gadael, gweithdrefnau gadael a diwedd contract.

Diwedd cyflogaeth: Cefnogaeth

Diwedd cyflogaeth: Cefnogaeth.

Colli swydd

Colli swydd.

Diswyddiad

Gwybodaeth am ddiswyddo.

Pensiynau, bywyd gwaith diweddarach ac ymddeoliad

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS), opsiynau ymddeol a mwy.