Gwrthdaro cyflogaeth

Gwybodaeth am gwrthdaro cyflogaeth.

Services and information

Bwlio ac aflonyddwch

Gwybodaeth a chanllawiau ar fwlio ac aflonyddwch i weithwyr Cyngor Sir Ddinbych.

Y Weithdrefn Ddisgyblu

Mae'r broses ddisgyblu wedi ei chynllunio i sicrhau ymdriniaeth deg a chyson pan fydd mater ymddygiad neu berfformiad yn codi.

Gweithdrefn Achwyniad

Mae’r cyngor yn parchu hawl gweithwyr i godi unrhyw gwynion perthnasol sydd ganddynt ynghylch â’u gwaith.

Gwrthdaro buddiannau

Canllaw ar gyfer gweithwyr Cyngor Sir Ddinbych ar wrthdaro buddiannau.