Y Weithdrefn Ddisgyblu

Mae gan y cyngor weithdrefn ddisgyblu sy’n egluro sut bydd y broses ddisgyblu yn gweithredu.

Nod y weithdrefn ddisgyblu yw eich cynorthwyo i gyflawni a chynnal y safonau disgwyliedig o ymddygiad a pherfformiad. Byddwch yn cael eich trin yn deg ac yn gyson drwy gydol y broses.

Mae’r polisi hefyd yn manylu pwy y dylech ysgrifennu atynt os nad ydych yn fodlon gydag unrhyw benderfyniad disgyblu a wneir yn eich erbyn.

Polisi a gweithdrefn ddisgyblu (PDF, 2.57MB)

Dogfennau cysylltiedig