Taliadau a lwfansau ychwanegol

Bydd rhai amgylchiadau lle’i bod yn briodol i dalu rhai gweithwyr ar raddfa uwch na’r raddfa a werthuswyd ar eu cyfer.

Mae'n bwysig fod unrhyw daliadau atodol a wneir i weithwyr yn deg, cyson ac yn dryloyw. Er mwyn cyflawni hyn, rhaid bod cyfiawnhad dros bob taliad, rhaid eu monitro a’u gweithredu’n unig dan amgylchiadau priodol.

Mae gwybodaeth am daliadau a lwfansau ychwanegol i’w canfod yn atodiadau Llawlyfr Gweithwyr.

Dogfennau cysylltiedig