Tâl a buddion

Gwybodaeth am dâl a budd-daliadau i weithwyr Cyngor Sir Ddinbych.

Services and information

Graddfeydd cyflog gan gynnwys dyddiadau talu

Rydym wedi datblygu'r strwythur cyflog a graddio i sicrhau bod pawb a gyflogir yn y cyngor yn cael eu cydnabod a'u gwobrwyo am y cyfraniad maent yn ei wneud.

Absenoldeb oherwydd salwch a thâl salwch

Gwybodaeth am absenoldeb salwch a thâl salwch.

Taliadau a lwfansau ychwanegol

Bydd rhai amgylchiadau lle’i bod yn briodol i dalu rhai gweithwyr ar raddfa uwch na’r raddfa a werthuswyd ar eu cyfer.

Tâl mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu

Tâl mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu.

Buddion i weithwyr

Buddion i weithwyr Cyngor Sir Ddinbych.