Gwrthdaro buddiannau (ysgolion)

Mae ein Polisi Cod Ymddygiad yn darparu gwybodaeth am wrthdaro buddiannau posibl, gan gynnwys:

  • Ymrwymiadau allanol
  • Cysylltiadau personol
  • Nawdd

Cod Ymddygiad Swyddogion (PDF, 303KB)

Llwgrwobrwyo, llygredigaeth a thwyll

Mae'r Cyngor yn disgwyl i’w weithwyr arddangos y safonau uchaf o ran priodoldeb a moeseg wrth ddarparu gwasanaethau a rheoli ffynonellau ac asedau.

Ni fydd y cyngor yn goddef unrhyw fath o dwyll, llygredd neu lwgrwobrwyo wrth ymgymryd ag unrhyw un o’i gyfrifoldebau.

Strategaeth er atal a darganfod twyll, llwgrwobrwyo a llygredigaeth (PDF, 253KB)

Dogfennau cysylltiedig

Polisi - Chwythu'r Chwiban (PDF, 342KB)