Adnoddau Dynol (ysgolion)

Gwybodaeth Adnoddau Dynol ar gyfer gweithwyr ysgol Cyngor Sir Ddinbych.

Services and information

Llawlyfr Gweithwyr (Telerau ac Amodau)

Mae'n Llawlyfr Gweithiwr wedi ei gynllunio i'ch cyflwyno i'n sefydliad ac i fod o ddefnydd parhaol yn ystod eich cyflogaeth.

Cyngor a chymorth i weithwyr

Cyngor a chefnogaeth gan Adnoddau Dynol.

Gwrthdaro cyflogaeth

Gwybodaeth am gwrthdaro cyflogaeth.

Absenoldeb a phresenoldeb

Gwyliau blynyddol, gwyliau teuluol, absenoldeb yn gysylltiedig ag iechyd a mwy.

Rheoli Perfformiad a Cyflogau

Gwybodaeth ar gyfer athrawon ac ysgolion ar y newidiadau i asesiadau perfformiad a'i cysylltiad gyda cyflogau.

Cyfnod prawf

Gwybodaeth am cyfnod prawf.

National Education Union (gwefan allanol)

Amodau Gwasanaeth Athrawon Ysgol (y Llyfr Burgundy).

Canllawiau System

Canllawiau ar gyfer y systemau a ddefnyddiwn.

Recriwtio a dethol

Gwybodaeth am Recriwtio a dethol.

Iechyd meddwl a lles gweithwyr

Rydym eisiau cefnogi ein staff i fod ag iechyd meddwl a lles positif, ac i chi wybod ym mhle y gallwch chi gael gafael ar gefnogaeth ar yr adegau y byddwch yn teimlo y mae ei angen arnoch.

Gweithwyr newydd

Gwybodaeth i gweithwyr newydd.

Ailstrwythuro a newid

Mae natur a rôl y cyngor yn newid yn gyson. Mae’n hanfodol fod newid yn cael ei reoli’n effeithiol er mwyn sicrhau ei weithredu’n llwyddiannus o fewn y sefydliad.

Diwedd cyflogaeth

Gadael Cyngor Sir Ddinbych, bywyd gwaith diweddarach ac ymddeoliad a cefnogaeth.

Polisïau Ysgolion ac Addysg

Ein polisïau Ysgolion ac Addysg.