Amrywiadau a thynnu Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig

Dim ond y daliwr trwydded eiddo sy’n gallu gwneud cais i newid y person sydd wedi ei enwebu fel Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig.

Newid y Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig

Gallwch wneud cais i newid eich Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig ar-lein.

Gwneud cais i newid eich Goruchwyliwr Eiddo Dynodedigar-lein (gwefan allanol)

Ffurflen ganiatâd

Bydd yn rhaid i chi ddarparu ffurflen ganiatâd wedi ei llofnodi gan y person enwebedig neu ni fydd eich cais yn ddilys.

Gyflwyno’ch ffurflen ganiatâd ar-lein (gwefan allanol)

Faint mae'n costio?

Mae’n costio £23 i newid y Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig.

Sut y gallaf dalu?

Gellir talu â cherdyn dros y ffôn i wasanaethau cwsmeriaid (01824 706000). Mae taliad gyda siec neu arian parod ar gael yn un o Siopau Un Alwad Sir Ddinbych yn unig.

Talu drwy BACS

Mae ein manylion BACS yn:

  • Banc: Natwest, 5 Queen Street, y Rhyl, LL18 1RS
  • Cod Didoli: 54 41 06
  • Rhif y Cyfrif: 22837469
  • Enw’r Cyfrif: Cronfa Sirol Cyngor Sir Ddinbych

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cyfeirnod pan fyddwch chi’n gwneud taliad h.y. yn nodi enw/eiddo/rhif trwydded (os ydych chi’n ei wybod) ynghyd efo Cod Cost. Unwaith y bydd taliad wedi'i wneud, anfonwch gopi o'r taliad at trwyddedu@sirddinbych.gov.uk.

Gadael eich rôl fel Goruchwyliwr Eiddo Dynodedig

Os nad ydych chi’n dymuno bod yn Oruchwyliwr Eiddo Dynodedig ac os nad oes cais i newid y drwydded eiddo wedi ei gyflwyno, gallwch wneud cais i dynnu’ch enw oddi ar y drwydded.

Gallwch gyflwyno’ch cais drwy lenwi ffurflen gais ar-lein.

Gwneud cais i gael ei symud fel goruchwyliwr safle dynodedig ar-lein (gwefan allanol)