Trwyddedau anifeiliaid

Rydym yn gyfrifol am roi amrywiaeth o drwyddedau anifeiliaid er mwyn sicrhau bod perchnogion anifeiliaid a sefydliadau yn cydymffurfio â’r safonau gofynnol.

Cafodd ffioedd newydd eu cyflwyno ar gyfer bob cais trwyddedu anifeiliaid ar 1 Medi 2023. Mae’r manylion ar gael ar bob tudalen drwyddedu.

Services and information

Trwydded cytiau preswyl ar gyfer anifeiliaid

Sut i wneud cais a beth yw’r amodau.

Trwydded bridio cŵn

BydTrwyddedau bridio cŵnd angen trwydded i fridio a gwerthu cŵn.

Trwydded anifieiliaid peryglus a gwyllt

Bydd angen trwydded gan y cyngor i gadw anifeiliaid peryglus neu wyllt.

Trwyddedau Gweithgareddau Anifeiliaid (trwyddedau siop anifeiliaid anwes yn flaenorol)

Mae’n rhaid i’ch eiddo gydymffurfio ag amodau penodol cyn i ni roi trwydded.

Trwydded sefydliad marchogaeth

Sut i wneud cais i redeg sefydliad marchogaeth.

Symud anifeiliaid

Mae’n rhaid cael trwydded i symud gwartheg, defaid, geifr, moch a cheirw.

Anifeiliaid sy'n perfformio

Gwybodaeth am anifeiliaid sy'n perfformio.

Trwydded sŵ

Sut i wneud cais am drwydded i redeg sŵ.