Trwyddedau gamblo

Mae Deddf Gamblo 2005 yn rheoleiddio pob gweithgaredd gamblo yn y DU ar wahân i led-fetio a’r Loteri Genedlaethol.

Services and information

Trwydded eiddo gamblo

Mae'r cyngor yn awdurdodi cyfleusterau gamblo.

Hawlenni gamblo

Rydym ni’n rhoi hawlenni gamblo i eiddo sydd â thrwydded gwerthu alcohol, canolfannau adloniant teuluol heb drwydded, clybiau a darpariaethau hapchwarae â gwobr.

Loterïau cymdeithasau bach

Does dim angen trwydded ar loterïau cymdeithasau bach, ond mae’n angen eu cofrestru â’r cyngor.