Lleoedd iau blwyddyn 3

Dim ond os yw eich plentyn ar hyn o bryd yn mynd i ysgol fabanod (naill ai Babanod Llanelwy neu Ysgol y Parc), a’ch bod yn dymuno gwneud cais am ysgol iau (naill ai Ysgol Esgob Morgan neu Ysgol Frongoch) y mae angen i chi gwblhau’r cais hwn.

Gallwch wneud cais am le mewn ysgol iau (blwyddyn 3) yn 2024 rŵan.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol iau (blwyddyn 3) yw 17 Tachwedd 2023, a byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 16 Ebrill 2024.

Gwnewch gais am le ysgol Iau (blwyddyn 3) ar-lein

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017.

Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Canllawiau gwybodaeth ysgolion