Lleoedd iau blwyddyn 3

Dim ond os yw eich plentyn ar hyn o bryd yn mynd i ysgol fabanod (naill ai Babanod Llanelwy neu Ysgol y Parc), a’ch bod yn dymuno gwneud cais am ysgol iau (naill ai Ysgol Esgob Morgan neu Ysgol Frongoch) y mae angen i chi gwblhau’r cais hwn.

Gwnewch gais am le ysgol Iau (blwyddyn 3) ar-lein

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2014 a 31 Awst 2015.

Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol Iau (blwyddyn 3) ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Medi 2014 a 31 Awst 2015 yw 19 Tachwedd 2021. Os ydych chi wedi gwneud cais yn barod, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw’r canlyniad erbyn 19 Ebrill 2022.

Canllawiau gwybodaeth ysgolion