Lleoedd mewn dosbarth meithrin

Gall plant fynychu dosbarth meithrin y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.  Nid yw cael lle mewn dosbarth meithrin mewn ysgol benodol yn gwarantu lle i’ch plentyn mewn dosbarth derbyn yn yr ysgol honno. Bydd angen i chi wneud cais newydd ar gyfer lle mewn dosbarth derbyn.

Gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin ar-lein

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin yw 19 Chwefror 2021 a byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw’r canlyniad erbyn 7 Mai 2021.

Dogfennau cysylltiedig