Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych

Logo Dechreua Di

Gwybodaeth am Wasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych.

Diweddaraf am coronafeirws

Mae’r Gwasanaeth Cwnsela (DIYPCS) ar hyn o bryd yn darparu cwnsela wyneb yn wyneb mewn ysgolion yn dilyn canllawiau iechyd a diogelwch ac yn parhau i gynnig gwasanaeth ar-lein. Croesewir atgyfeiriadau newydd.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Gwybodaeth i bobl ifanc

Gwybodaeth i bobl ifanc am Wasanaeth Cwnsela Annibynnol Sir Ddinbych i Bobl Ifanc

Gwybodaeth i rieni a gweithwyr proffesiynol

Gwybodaeth i rieni a gweithwyr proffesiynol am Wasanaeth Cwnsela Annibynnol Sir Ddinbych i Bobl Ifanc.

Am ein sesiynau cwnsela

Dysgwch am ein sesiynau cwnsela.

Atgyfeirio ar gyfer cwnsela

Sut i atgyfeirio eich hun neu rywun arall ar gyfer cwnsela.

Caniatâd ar gyfer cwnsela

Sut i roi caniatâd ar gyfer ein gwasanaeth cwnsela.

Diogelu a Chyfrinachedd

Darllenwch ein gwybodaeth Diogelu a Chyfrinachedd

Gwybodaeth preifatrwydd

Mae gwybodaeth preifatrwydd DIYPCS yn hysbysiad preifatrwydd Addysg a Gwasanaethau Plant.

Ein polisi cyfryngau cymdeithasol

Gweld polisi cyfryngau cymdeithasol Gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc.

Rhoi gwybod am blentyn mewn perygl

Beth i'w wneud os ydych chi’n pryderu ynghylch lles neu ddiogelwch plentyn.

Llwybr Atal Hunan-Anaf

Mae llwybr asiantaethau ar y cyd wedi ei ddatblygu i ddarparu ymateb diogel a gefnogir i helpu pobl ifanc sy'n hunan-niweidio ac sy’n dod i sylw staff lleoliadau ysgol yn gyntaf.

Childline (gwefan allanol)

Mae Childline yn wasanaeth cwnsela a ddarperir gan yr NSPCC ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at eu pen-blwydd yn 19 oed.

Meic (gwefan allanol)

Gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc.

Young Minds (gwefan allanol)

Mae Young Minds yn elusen sy'n ymladd dros iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Y Samariaid (gwefan allanol)

Beth bynnag rydych chi’n mynd trwyddo, bydd y Samariaid yn ei wynebu efo chi.

Hope Again (gwefan allanol)

Cyngor i unrhyw berson ifanc sy'n delio â cholli anwyliaid.