Beth ddylwn i ei wneud ag addurniadau Nadolig?

Gall addurniadau Nadolig gael eu defnyddio flwyddyn ar ôl blwyddyn neu eu rhoi i siopau elusen lleol neu ysgolion ar gyfer sesiynau crefft.

Dylai addurniadau sy’n anaddas i’w hailddefnyddio gael eu rhoi yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sach binc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.