Beth ddylwn i ei wneud â choed Nadolig?

Coed Nadolig (go iawn)

Ailgylchwch eich coeden Nadolig go iawn yn eich bin olwynion gwyrdd neu sachau gwyrdd. Torrwch hi’n ddarnau cyn ei rhoi allan i gael ei chasglu.

Gallwch hefyd fynd â choed go iawn i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Bin gwyrdd

Bin gwyrdd.

Sachau gwyrdd

Sachau gwyrdd.

Coed Nadolig (artiffisial)

Ailddefnyddiwch goed Nadolig artiffisial flwyddyn ar ôl blwyddyn neu fynd â hi i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.