Beth ddylwn i ei wneud ag amlenni?

Symbol ailgylchu papur a cherdyn cymysg

Gallwch roi amlenni yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Gall amlenni sydd â ffenest blastig hefyd gael eu hailgylchu.

Oeddech chi’n gwybod bod ansawdd gwastraff ailgylchu’n gallu cael ei wella os yw’r preswylydd yn tynnu’r ffenestri plastig i gyd, neu rywfaint ohonynt? Mae hyn o fudd i’r amgylchedd.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.