Beth ddylwn i ei wneud â phost sothach?

Nid oes posib’ ailgylchu post sothach yn eich bin ailgylchu cymysg glas na sachau ailgylchu clir.

Gwnewch yn siŵr fod anrhegion am ddim, fel beiros, wedi’u tynnu o bost sothach yn ei roi yn y cynhwysydd ailgylchu.

Gall amlenni sydd â ffenest blastig hefyd gael eu hailgylchu.

Oeddech chi’n gwybod bod ansawdd gwastraff ailgylchu’n gallu cael ei wella os yw’r preswylydd yn tynnu’r ffenestri plastig i gyd, neu rywfaint ohonynt? Mae hyn o fudd i’r amgylchedd.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.


Amlenni plastig

Tynnwch unrhyw amlenni plastig yn gyntaf a’u rhoi yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.

Gallwch leihau faint o bost sothach rydych chi’n ei dderbyn drwy gofrestru (am ddim) â’r Gwasanaeth Dewisiadau Post (gwefan allanol).

Efallai y bydd angen i chi ddiweddaru/adnewyddu eich gofynion bob ychydig fisoedd i’r gwasanaeth weithio ar ei orau.