Beth ddylwn i ei wneud â barbeciws?

Os ydych chi’n defnyddio barbeciw tafladwy, gadewch iddo oeri cyn ei roi yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.