Beth ddylwn i ei wneud â bocsys pitsa?

Rhowch gardbord sydd â bwyd neu saim drosto yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sach binc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.