Beth ddylwn i ei wneud â bwrdd sglodion pren?

Symbol ailgylchu pren a choed

Gallwch ailgylchu bwrdd sglodion yn y sgip bren yn eich Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Gallwch roi ychydig ohono (neu doriadau achlysurol) yn eich bin du, cyhyd â bod y darnau i gyd o fewn y cynhwysydd a bod modd cau caead y bin. Mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr bod digon o le yn eich bin ar gyfer gwastraff cyffredinol eich cartref gan nad ydym ni’n derbyn gwastraff ar yr ochr.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.