Beth ddylwn i ei wneud â bwyd?

Symbol gwastraff bwyd

Ailgylchwch fwyd yn eich cadi cegin arian wedi’i leinio â bag compostadwy.

Rhowch y bag llawn gwastraff bwyd yn eich cadi oren.

Cadi Gwastraff Bwyd Oren

Cadi gwastraff bwyd oren.


Os oes gennych fwyd sych neu mewn tun sydd heb fynd dros ei ddyddiad, gallwch ei roi i fanc bwyd lleol (dolen allanol).