Beth ddylwn i ei wneud â chaeadau ffilm plastig?

Nid oes posib’ ailgylchu caeadau ffilm plastig a dylech eu rhoi yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

 

Sachau pinc

Sachau pinc.