Beth ddylwn i ei wneud â chardiau?

Symbol ailgylchu papur a cherdyn cymysg

Gallwch ailgylchu cardiau plaen sydd heb unrhyw glityr na ffoil yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.