Beth ddylwn i wneud gyda chardiau Nadolig?

Symbol ailgylchu papur a cherdyn cymysg

Gallwch roi cardiau plaen heb unrhyw glityr na ffoil yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu’ch sachau ailgylchu.

Cofiwch dynnu unrhyw glityr neu rubanau oddi ar eich cardiau cyn i chi eu rhoi yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu’ch sachau ailgylchu, gan nad oes modd ailgylchu’r rhain.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.