Beth ddylwn i ei wneud â chatalogau a llyfrau ffôn?

Symbol ailgylchu papurau newydd a chylchgronau

Cyfeirlyfrau ffôn yn symbol ailgylchu

Mae posib’ ailgylchu catalogau yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.