Beth ddylwn i ei wneud â chwaraewyr DVDs/Blu-ray?

Symbol ailgylchu trydanol

Gallwn gasglu chwaraewyr DVD a Blu Ray nad ydynt yn fwy na maint papur A4 gan ddefnyddio’r cynhwysydd priodol ar gyfer eich gwasanaeth casgliadau ailgylchu a gwastraff, neu fe allwch chi fynd i Barc Ailgylchu a Gwastraff

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Gall chwaraewyr DVD a Blu Ray sy’n fwy na phapur A4 fynd i’r Parc Ailgylchu a Gwastraff.

Canllawiau

Siop Ailddefnyddio: Parc Gwastraff ac Ailgylchu'r Rhyl

Mae Siop ‘Ailddefnyddio’, wedi’i lleoli ym Mharc Ailgylchu gwastraff y Cartref y Rhyl, bellach ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

Gellir rhoi bywyd newydd i hen ddodrefn ac eitemau trydanol sy’n gweithio, yn ogystal â dillad o ansawdd uchel neu eitemau cartref a bric-a-brac eraill drwy gyfrannu eich eitemau diangen i’r Siop Ailddefnyddio.

Mae man cyfrannu ar agor 7 niwrnod yr wythnos yn y tri Pharc Ailgylchu Gwastraff y Cartref.