Beth ddylwn i ei wneud â chynwysyddion gwastraff, biniau a chadis wedi torri?

Mae cynwysyddion sy’n cael eu rhoi gan y Cyngor yn eiddo i'r Cyngor.

Bydd y rhain yn cael eu casglu gan y Cyngor i’w hailgylchu wrth ddanfon cynhwysydd newydd.

Archebu bin newydd neu fagiau

Biniau olwynion gwastraff ac ailgylchu wedi’u difrodi.