Archebu bin newydd neu fag

Gallwch archebu biniau amnewid neu sachau ychwanegol arlein neu drwy ymweld â Siop Un Stop. Yna fe gaiff y bin ei ddanfon gan y criw casglu pan fydd hynny’n bosib.

Gwneud cais am fin newydd / sachau

Allaf i gael mwy o fagiau gwastraff bwyd?

Os oes gennych dag melyn, clymwch o i’ch cadi bwyd ac fe adawn ni fwy o fagiau ar eich diwrnod casglu nesaf. Dim ond pan fyddwch wedi rhedeg allan o fagiau y dylech ddefnyddio’r tag. Neu gallwch gysylltu â’r ganolfan gwasanaethau cwsmeriaid drwy ffonio 01824 706000 ac fe adewir rholyn o fagiau i chi ar eich diwrnod casglu.

Gallwch gael bagiau gwastraff bwyd ychwanegol o siopau un alwad y cyngor a restrir isod: