Beth ddylwn i ei wneud â deunyddiau swyddfa?

Nid oes posib’ ailgylchu’r rhan fwyaf o ddeunyddiau swyddfa (ac eithrio papur).

Dylai pethau fel ffeiliau lifer, styffylwyr a photiau beiros gael eu hailddefnyddio lle bo modd.

Rhowch unrhyw eitemau nad oes modd eu defnyddio yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.