Beth ddylwn i ei wneud ag eitemau / offer trydanol?

Symbol ailgylchu trydanol

Mae’n rhaid i fanwerthwyr nwyddau trydanol ddarparu ffordd i chi i waredu hen gyfarpar trydanol ac electronig y cartref pan fyddwch yn prynu fersiwn newydd o’r un eitem. Mae hyn yn cynnwys manwerthwyr ar-lein.

Mae rhagor o wybodaeth am gyfrifoldebau manwerthwyr a dosbarthwyr ar wefan GOV.UK (gwefan allanol).

Fel arall, gellir ailgylchu’r rhain gydag eitemau trydanol mewn Canolfannau Ailgylchu. Os ydynt yn gweithio, efallai bydd eich eitemau yn addas i gael eu hailddefnyddio.

Mae posib' ailgylchu offer trydanol sydd y tu hwnt i’w defnyddio eto yn eich Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Eitemau trydanol bach

Siop Ailddefnyddio: Parc Gwastraff ac Ailgylchu'r Rhyl

Mae Siop ‘Ailddefnyddio’, wedi’i lleoli ym Mharc Ailgylchu gwastraff y Cartref y Rhyl, bellach ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

Gellir rhoi bywyd newydd i hen ddodrefn ac eitemau trydanol sy’n gweithio, yn ogystal â dillad o ansawdd uchel neu eitemau cartref a bric-a-brac eraill drwy gyfrannu eich eitemau diangen i’r Siop Ailddefnyddio.

Mae man cyfrannu ar agor 7 niwrnod yr wythnos yn y tri Pharc Ailgylchu Gwastraff y Cartref.