Beth ddylwn i ei wneud â gwastraff anifeiliaid anwes (gwellt gwely)?

Mae’n rhaid i wellt gwely anifeiliaid fynd i’r bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.