Beth ddylwn i ei wneud â bagiau stoma, cathetrau, colostomi?

Mae’r GIG yn cynghori bod angen gwagio bagiau colostomi neu stoma yn y toiled er mwyn gallu cael gwared â nhw’n ddiogel ac mewn ffordd lân.

Yna, lapiwch nhw a’u rhoi yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sach binc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.

Rydym yn adolygu ein gwasanaeth casglu gwastraff

Yn ystod 2023, byddwch yn derbyn gwybodaeth am sut rydym yn ymestyn ein gwasanaeth casglu ymyl palmant i gynnwys yr eitem hon.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd i nodi a sicrhau ateb mwy cynaliadwy.