Beth ddylwn i ei wneud â phadiau anymataliaeth a chlytiau?

Nid oes posib' ailgylchu eitemau fel y rhain.

Rhowch nhw yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sach binc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.

Rydym yn adolygu ein gwasanaeth casglu gwastraff

Yn ystod 2023, byddwch yn derbyn gwybodaeth am sut rydym yn ymestyn ein gwasanaeth casglu ymyl palmant i gynnwys yr eitem hon.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd i nodi a sicrhau ateb mwy cynaliadwy.

Clytiau go iawn

Os ydych yn byw yn Sir Ddinbych neu Sir y Fflint a bod eich plentyn rhwng 0 ac 18 mis oed, gallech fod â hawl i dalebau hyd at £75 i’ch helpu i brynu clytiau go iawn neu helpu i dalu am y Gwasanaeth Golchi Clytiau Go Iawn.

Darganfod mwy am glytiau go iawn.