Beth ddylwn i ei wneud â lludw?

Mae lludw oer (o losgi coed a glo) yn mynd i’ch bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Peidiwch byth â rhoi lludw mewn bin yn syth. Gallai lludw poeth doddi’r plastig ac achosi tân.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.