Beth ddylwn i ei wneud â phecynnau plastig du?

Mae ar ailbroseswyr eisiau plastig du ar hyn o bryd gan na ellir eu hailgylchu yn yr un modd â phecynnau plastig. Rhowch becynnau plastig du yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu eich bagiau pinc os gwelwch yn dda.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.