Beth ddylwn i ei wneud â phecynnau plastig?

Symbol ailgylchu plastigau

Gallwch roi pecynnau plastig yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Mae ar ailbroseswyr eisiau plastig du ar hyn o bryd gan na ellir eu hailgylchu yn yr un modd â phecynnau plastig. Rhowch becynnau plastig du yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu eich bagiau pinc os gwelwch yn dda.

Tynnwch unrhyw gaeadau ffilm plastig a’u rhoi yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.