Beth ddylwn i ei wneud â phecynnau plastig?

Symbol ailgylchu plastigau

Gallwch ailgylchu pecynnau plastig yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Mae ar ailbroseswyr eisiau plastig du ar hyn o bryd gan na ellir eu hailgylchu yn yr un modd â phecynnau plastig. Rhowch becynnau plastig du yn eich cynhwysydd gwastraff cyffredinol.

Tynnwch unrhyw gaeadau ffilm plastig a’u rhoi yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.