Beth ddylwn i ei wneud â pholystyren?

Ni allwn ailgylchu polystyren.

Rhowch o yn eich bin gwastraff cyffredinol du neu sachau pinc.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.

Sachau pinc

Sachau pinc.