Beth ddylwn i ei wneud â photeli (gwydr)?

Symbol ailgylchu gwydr

Gallwch ailgylchu unrhyw boteli a photiau gwydr diangen yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.

Gwydr wedi torri

Lapiwch wydr wedi torri'n ofalus a'i roi yn eich bin du. Dylech fynd ag eitemau gwydr mwy i'ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.