Beth ddylwn i ei wneud â photeli (gwydr)?

Symbol ailgylchu gwydr

Gallwch waredu poteli a photiau gwydr yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Gwydr wedi torri

Lapiwch wydr wedi torri'n ofalus a'i roi yn y cynhwysydd priodol eich gwasanaeth casglu ailgylchu a gwastraff. Dylech fynd ag eitemau gwydr mwy i'ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.