Beth ddylwn i ei wneud â photeli (plastig)?

Symbol ailgylchu poteli plastig

Ailddefnyddiwch eich poteli plastig. Gallwch ailgylchu poteli plastig yn eich bin ailgylchu cymysg neu sachau clir.

Rhowch ddŵr drostynt yn gyntaf.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.