Ardrethi busnes: Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 

Mae’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yn gallu gostwng bil ardrethi annomestig i fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch.

Beth sydd ar gael drwy’r cynllun hwn

Mae’r mwyafswm rhyddhad ardrethi a ganiateir drwy’r cynllun hwn ar draws pob eiddo a ddefnyddir gan yr un busnes yng Nghymru yn £110,000 ar gyfer pob blwyddyn ariannol.  

Er enghraifft, os ydych wedi derbyn £100,000 o Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch gan gyngor arall yng Nghymru ar gyfer 2024-2025, byddem ond yn gallu dyfarnu £10,000 ar draws yr eiddo yn Sir Ddinbych.

2024-2025

Mae busnesau cymwys yn gallu derbyn gostyngiad o 40% yn atebolrwydd net eu hardrethi annomestig yn 2024-2025.

Cymhwysedd

Mae manylion cymhwysedd ar gyfer y cynllun hwn ar gael ar wefan Busnes Cymru. 

2024-2025

Gallwch weld meini prawf cymhwyso ar gyfer Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2024-2025 (gwefan allanol)

Sut i ymgeisio

I ymgeisio am y cynllun hwn, byddwch angen llenwi ffurflen gais ar gyfer pob blwyddyn ariannol yr hoffech ymgeisio i dderbyn rhyddhad ar ei chyfer.

Os oes gennych fwy nag un eiddo busnes yng Nghymru, byddwch angen nodi ar gyfer pa eiddo yr ydych yn dymuno cael y rhyddhad ar ei gyfer.

Gwneud cais ar-lein

Gallwch ymgeisio am y cynllun hwn ar-lein.

Gwneud cais am Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2024-2025