Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Cymunedau a Natur - Croeso Cynaliadwy i Ymwelwyr

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn darparu Ceidwaid mewn nifer o safleoedd ymwelwyr allweddol ledled Sir Ddinbych mewn ymateb i gynnydd sylweddol mewn ymwelwyr yn yr ardaloedd hyn.

Bydd y ceidwaid yn darparu cyngor ac arweiniad cadarnhaol i ymwelwyr yn ogystal â helpu i leihau tagfeydd ac effeithiau negyddol niferoedd uchel o ymwelwyr ar y gymuned leol a gwella profiad ymwelwyr.

Bydd y prosiect hefyd yn datblygu a hyfforddi Ceidwaid gwirfoddol a fydd yn cyfrannu at groesawu ymwelwyr mewn safleoedd allweddol a darparu help a chymorth i ymwelwyr.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro