Tecach, Diogel a Mwy Cyfartal: Diogelwch Cymunedol

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Nod y thema 'Tecach, Diogel a Mwy Cyfartal: Diogelwch Cymunedol' yw cefnogi ein cymunedau i deimlo’n fwy diogel a hybu amrywiaeth a chymunedau sy’n cyd-dynnu.

Ymyriadau, allbynnau a chanlyniadau

Gwariant cyfalaf a refeniw ar gyfer blynyddoedd 1, 2 a 3: Diogelwch Cymunedol
 Blwyddyn Cyfalaf Refeniw
 Blwyddyn 2  £0  £0
 Blwyddyn 3  £1,632,000  £384,000

Ymyriadau

W5: Dylunio a rheoli'r amgylchedd adeiledig a thirluniol i 'ddylunio i atal trosedd'.

Allbynnau

Allbynnau: Diogelwch Cymunedol
 AllbynnauTarged (gwerth rhifiadol)
Maint y tir cyhoeddus a grëwyd neu a wellwyd (m2) (W5)  8,200
Nifer y gwelliannau cymdogaeth a gyflawnwyd (W5)  158

Canlyniadau

Canlyniadau: Diogelwch Cymunedol
 CanlyniadauTarged (gwerth rhifiadol)
Cynnydd mewn defnyddwyr(W5) Targed ddim wedi'i osod ar hyn o bryd
Cynnydd yn y defnydd o lwybrau beicio neu lwybrau troed (W5) Targed ddim wedi'i osod ar hyn o bryd
Gwell canfyddiad o ddiogelwch (W5) Targed ddim wedi'i osod ar hyn o bryd
Troseddau cymdogaeth (W5) Targed ddim wedi'i osod ar hyn o bryd

Prosiectau

Y prosiectau ar gyfer y thema hon yw:

Darganfod mwy am prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro