Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Gwelliannau i deledu cylch caeedig mewn mannau cyhoeddus

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Uwchraddio camerâu teledu cylch caeedig presennol sydd wedi mynd yn hen mewn mannau cyhoeddus ym mhrif drefi gogledd Sir Ddinbych, gan gynnwys meysydd parcio a gorsafoedd bysiau.

Bydd y prosiect yn cynnwys prynu camerâu parod i ddarparu opsiwn dros dro mewn ardaloedd lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol, a rheoli’r prosiect.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro