Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Canolbwynt Cymunedol Neuadd y Dref Rhuthun

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Cwmni Buddiannau Cymunedol Marchnadoedd Crefftwyr Rhuthun

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect hwn yw creu Canolbwynt Cymunedol i bobl o bob oed a gallu yn Rhuthun, gan wella cyfleusterau Neuadd y Farchnad, Neuadd y Dref a’r Hen Orsaf Dân, gan gynnwys:

 • gosod mynedfeydd ar draws yr adeiladau, er mwyn eu gwneud yn hygyrch
 • gwneud newidiadau i gefn yr adeiladau, gan gynnwys gwella’r mannau parcio fel eu bod yn gydlynol
 • Ychwanegu:
  • gardd synhwyraidd ar gyfer unigolion â dementia
  • ardal chwarae i blant
  • ardal eistedd i bobl gwrdd
  • gardd gymunedol ar gyfer grŵp cymunedol Incredible Edible
  • Symudedd siopau
  • Cyfleuster lle newid yn Neuadd y Dref

Diweddariad y prosiect

Mai 2024

Hyd yn hyn, mae'r prosiect hwn wedi cwblhau arolwg gwydro eilaidd, arolwg coed a thynnu asbestos. Mae cynlluniau ar gyfer y prosiect wedi cael eu harddangos yn

Yr Hen Lys ar Sgwâr Rhuthun i'r cyhoedd eu gweld a rhoi adborth drwy arolwg. Rhoddwyd cyhoeddusrwydd hefyd i hyn yn y cyfryngau lleol i helpu i roi hwb i nifer yr ymatebion.

Sefydlwyd cydberthnasau gwaith gyda nifer o sefydliadau sy'n dymuno archebu'r gofod ar gyfer gwahanol weithgareddau a digwyddiadau unwaith y bydd yn barod, gan gynnwys:

 • Youth Shedz
 • Stand Gogledd Cymru
 • Dementia-gyfeillgar Rhuthun a'r Côr Cymunedol
 • Gŵyl Rhuthun
 • Mudiad Meithrin
 • U3A Rhuthun a'r Cylch
 • Cymdeithas Panto Rhuthun
 • Rhwydwaith Celfyddydau Rhuthun
 • Outside Lives Ltd

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro