Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Canolfan Ddiwylliant, Treftadaeth a Lles y Farchnad Fenyn

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Mind Dyffryn Clwyd

Trosolwg o’r prosiect

Mae’r prosiect yn ymwneud â datblygu canolbwynt twristiaeth a chymunedol i gefnogi adfywio yn Ninbych. Bydd y prosiect yn dod â sefydliadau’r trydydd sector ynghyd, yn creu menter gymdeithasol, sicrhau cynaliadwyedd Amgueddfa Dinbych a chreu gofod deniadol ar gyfer y gymuned leol a thwristiaeth yn ehangach i sicrhau fod Dinbych yn dod yn gyrchfan i ymwelwyr.

Bydd y prosiect yn dod â bywyd yn ôl i adeilad o bwysigrwydd sylweddol i dreftadaeth Dinbych.

Mae’r Farchnad Fenyn wedi ei lleoli ar dir sy’n ffinio â Llain y Capel a Lôn Crown yng nghanol Dinbych. Mae’r adeilad wedi bod yn wag ers mis Gorffennaf 2018.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro