Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Cronfa Marchnad y Frenhines

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn cefnogi sefydliad y farchnad masnach newydd yn Adeilad y Frenhines yn y Rhyl.

Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio tuag at osodiadau mewnol y brif neuadd farchnad ac unedau busnes masnachol unigol.

Yn bennaf bydd yn cefnogi busnesau bychain sy’n ceisio sefydlu ôl-troed o fewn marchnad newydd ffyniannus.

Nod y prosiect yw creu gofod a gaiff ei ddefnyddio gan y gymuned ac ymwelwyr a gweithredu fel angor ar gyfer cynyddu nifer yr ymwelwyr i mewn i ganol y dref.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro