Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Academi Ddigidol Werdd Sir Ddinbych

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd Prosiect: Coleg Llandrillo Menai

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn darparu cymorth gwerthuso a mentora arbenigol i fusnesau bach a chanolig i wella eu galluoedd digidol a net sero yn unol â’u strategaeth fusnes greiddiol, gan gefnogi busnesau i wella effeithlonrwydd a chynhyrchiant a lleihau carbon a chostau.

Bydd y cymorth yn cynnwys:

  • Gwneud gwaith diagnostig ar waelodlin amgylcheddol a digidol y busnes
  • Darparu map gweithredu wedi’i deilwra er mwyn datgarboneiddio a digideiddio
  • Mentora busnesau i gyflawni ar y cynlluniau hynny
  • Dod o hyd i gyllid i ategu buddsoddiadau cyfalaf a rhannu arferion gorau
  • Cefnogi’r newidiadau i’r ffordd o weithredu ac ymddygiad gweithwyr

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro