Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Darpariaeth Ardaloedd Chwarae Hygyrch

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn darparu ardaloedd chwarae mewn lleoliadau strategol ar draws y sir sy’n hygyrch i bawb drwy osod cyfarpar arbenigol a gwneud gwelliannau i lwybrau cerdded a dodrefn stryd yn y parth cyhoeddus a’r ardal gyfagos.

Diweddariad y prosiect

Mawrth 2024

Mae’r tîm wedi cael trafodaethau cychwynnol a chyfarfod safle gyda STAND er mwyn trafod a datblygu syniadau am y ffordd y gall ardal chwarae hygyrch gael ei ddarparu. Ar hyn o bryd mae dewisiadau yn cael eu harchwilio ac mae costau cychwynnol yn cael eu nodi gyda chyflenwyr ar gyfer darnau amrywiol o offer.

Disgwylir i’r gwaith adeiladu ddechrau yn Ebrill 2024.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro