Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Gwarchodfa Natur Green Gates

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect hwn yw creu gwarchodfa natur 13.3 hectar yn Green Gates, ger Parc Busnes Llanelwy.

Bydd y datblygiad yn cynnwys plannu coed a blodau gwyllt lleol, ffurfio pyllau a gwlypdiroedd a chreu cynefin i fywyd gwyllt, yn cynnwys gaeafdy a thwr sy’n addas i ystlumod/adar glwydo ynddo, gan hefyd adael rhai ardaloedd heb eu datblygu i adfywio’n naturiol.

Byddai mynediad i’r gymuned ac addysg amgylcheddol ar gael trwy lwybrau a phlatfformau, byrddau dehongli a digwyddiadau.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro